Indian River Biathalon, 2018 - Trikes, Bikes & Wheelways