More of the Marathon, 2018 - Trikes, Bikes & Wheelways